Network Marketing nedir? Network Marketing ne demek?

Network Marketing Ağ Pazarlaması – Bağımsız kişiler / kuruluşların mal ve hizmetlerin distribütörü olarak konumlandığı ve bu kişilerin diğer bağımsız kişi ve kuruluşları eğiterek ve yöneterek kendi satış ağlarını kurdukları direk satış yöntemi demektir.

Megamarketing nedir? Megamarketing ne demek?

Megamarketing Mega pazarlama – Tipik pazarlama aktiviteleri yanında bir şirketin, hükümet, medya ve baskı grupları gibi dış çevresine ait diğer faktörleri içeren yönetimsel faaliyet demektir.

Ladder strategy nedir, ne demek?

Ladder strategy, Değişik hedef kitlelere seslenen değişik segmentlerde faaliyet gösteren ve değişik karlılık seviyelerinde bir grup markanın bir portföy içerisinde yönetilmesi demektir.

Late majority nedir? Late majority ne demek?

Late majority Yenilikleri ya da ürünleri diğer nufüs gruplarından daha geç benimseyen, tipik olarak yaşı büyük, daha az eğitimli ve daha düşük sosyo-ekonomik gruba mensup kişiler demektir.

Lateral thinking nedir? Lateral thinking ne demektir?

Lateral thinking, Yatay düşünce tekniği – Olaylara değişik şekillerde bakarak yeni kavramlar yaratan bir fikir geliştirme ve sorun çözme tekniği. Dikey düşünce tekniği sorunların direk üzerine giderek yaklaşırken yatay düşünce tekniği radikal olarak farklı bir yöntem ile sorunların üzerinden gelmeyi hedefler.