WBEM nedir?

Son güncelleme tarihi 06/05/2017

Web Tabanlı Kuruluş Yönetimi teriminin kısaltması (Web-Based Enterprise Management). WBEM, dağınık durumdaki bilgisayar ortamlarının yönetimini tek elde toplamak için geliştirilmiş bir dizi yönetim ve Internet standardı teknolojisidir. WBEM bir dizi entegre standart yönetim aracıyla, farklı teknolojiler ve platformlar arasında veri alışverişini kolaylaştırır. DMTF (Distributed Management Task Force – Dağıtılmış Yönetim Çalışma Grubu) WBEM’yi meydana getiren bir dizi çekirdek standart geliştirmiştir.

WBEM’nin üç ana bileşeni vardır: CIM (Common Information Model – Ortak Bilgi Modeli), yönetim verilerini toplamak ve açıklamak için ortak bir format, dil ve metodoloji sağlar. xmlCIM Encoding Specification (Kodlama Spesifikasyonu), CIM sınıflarını ve kopyalarını temsil edebilen, DTD’de (Document Type Definition – Belge Türü Tanımı) yazılmış XML öğelerini tanımlar.

CIM Operations over HTTP (HTTP üzerinde CIM İşlemleri) spesifikasyonu, CIM uygulamalarının açık, standart bir şekilde karşılıklı çalışmasını sağlayan ve WBEM’yi destekleyen teknolojileri tamamlayan CIM HTTP işlemlerinin eşleşmesini tanımlar.

Terim çevirisi için Turkish Providers’a teşekkürler.

Yazıyı paylaşmak için bir servis seçin