Ambush marketing nedir?

Ambush marketing Ücret ödemeden bir etkinlik ya da sponsorluktan yararlanma çalışmasına demektir.

Yazıyı paylaşmak için bir servis seçin