Ecological marketing nedir?

Ekolojik pazarlama – Çevresel sorunları çözen ve doğanın korunmasına yönelik inisiyatifleri destekleyen ürün ve üretim yöntemlerini öne çıkaran pazarlama yaklaşımı demektir.

Yazıyı paylaşmak için bir servis seçin