Internet explorer’ı yeniden kurmak

Olurda internet explorer’ı yeniden kurmanız gerekirse Windows XP Cdsini takın Başlat/Çalıştır yolunu izleyerek rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 c:\windows\inf\ie.inf yazın. Internet Explorer eski sağlıklı günlerine geri dönecektir.

Yazıyı arkadaşlarınıza göndermek için bir servis seçin